„… idegen jön a faluba és akkor úgymond kettéválik a falu…” - Nagybörzsönyi térhasználat sajátosságainak antropológiai elemzése„… idegen jön a faluba és akkor úgymond kettéválik a falu…” - Nagybörzsönyi térhasználat sajátosságainak antropológiai elemzése

Bevezetés

Nagybörzsönyben töltöttem gyerekkorom nyarainak egy részét. Később már nem nyaralóként töltöttem időt Nagybörzsönyben, hanem mint diákmunkás, a Nagybörzsönyi Ifjúsági Táborban. Az egyetem megkezdése után úgy éreztem, hogy szükség van egy „tanuló terepre", ahol a kutatás módszertani ismereteimet gyakorlatban is kipróbálhatom és nagyon lelkesítetett, hogy bemutassam mások számára azokat az értékeket, amelyeket felfedeztem Nagybörzsönyben.
           Egyetemistaként ezért vállaltam állást egy helyi vendéglátó intézménynél, mely sok tapasztalatot nyújtott arról, hogy hogyan működik a turizmus Nagybörzsönyben. Megfigyeléseim ekkor még nem koncentrálódtak egy témára; strukturálatlanok voltak, elsősorban általános megfigyelések és a témák keresése jellemezte ezt a kutatási időszakot. Mindez ellenére segítségemre volt abban, hogy megtapasztaljam, milyen a helyiekkel együtt lakni és együtt dolgozni. Kutatásom korai szakaszát tehát ismereteim bővítésére, a helyi kapcsolatrendszerem kiépítésére és a turizmus „megtapasztalására" használtam fel.
            2010-től 2012-ig foglalkoztam a Nagybörzsöny turizmusával, ez időszak alatt próbáltam felderíteni minél több aspektusból a jellegzetességeit, igyekeztem megvilágítani több oldalról is működését. Terepmunkám több részből állt, egyrészt alkalmam nyílt több hónapot ott tölteni, de volt arra is példa, hogy csak egy-egy napra, hétvégére utaztam el a faluba. Fontos volt a vizsgálataim szempontjából, hogy folyamatosan kövessem az aktuális történéseket, hogy kialakult kapcsolataimat a helybéliekkel fenntartsam és ápoljam. Úgy vélem, hogy több családdal is szoros és bizalmas viszonyt tudtam kialakítani így segítségükre bármikor számíthattam. Ezekből a körökből kerültek ki később kulcsinterjú-alanyaim.
            Munkámban a nagybörzsönyi közösség térhasználatát vizsgálom meg, elsősorban a helyi közösség lokális kapcsolatainak szempontjából. Elemzésem nem pusztán proxemikai elemzés, hanem a „falu-tér" használatának bemutatása, a tér szerepének ismertetése a helyi faluközösség életében. Célom a falu-tér változásának bemutatása a turizmus szempontjából, s ennek hatásának elemzése a börzsönyiek mindennapjaira.
            Így kutatásom fontos kérdése volt, hogy a turisták jelenléte hogyan befolyásolja a helyiek viselkedését saját környezetükben. Fontosnak tartottam megvizsgálni, hogy a helyben élő, de valamilyen szempontból periférián mozgó csoportok (azaz a beköltözöttek) térbeli elhelyezkedése hogyan hat a helyi tradicionális társadalom térhasználatára. Kérdés volt számomra, hogy mindez teremt-e „légüres tereket" a faluban, azaz olyanokat, melyeket a helyiek nem használnak? Emellett igyekeztem figyelmet fordítani arra is, hogy az „őshonos" és a „beköltözött" helyiek hasonló módon használják-e a falu terei s mindez milyen viszonyban van a turisták által kisajátított tér részekkel. 
           Dolgozatomban tehát arra teszek kísérletet, hogy a nagybörzsönyi faluközösség lokális kapcsolatainak működését és a turizmushoz való viszonyát bemutatassam, annak térhasználati módján keresztül.

A teljes szöveg letöltése...