Antroport könyvek

Kiadja az Antroport, Budapest.
Szaktudományi partner: Magyar Kulturális Antropológiai Társaság
Etnoregionális Műhelye, ELTE TÁTK Kulturális Antropológia Tanszék
Felelős szerkesztő: A.Gergely András
Felelős kiadó: Lakatos Dóra
Kiadói előhang