Az afrikai előadói egyéniségek kutatásaAz afrikai előadói egyéniségek kutatása

"Az eddigiekben feltárt kutatástörténeti és módszertani adalékok egyértelműen azt sugallják, hogy az egyéniségkutatásnak a népi, illetve hagyományos kultúrák mélyebb megismerésében a jövőben is jelentős szerepet kell játszania. Mindemellett meg kell vallanunk, legyen akár a kiemelkedő képességű adatközlőkre összpontosító egyéniségkutató, akár a sajátos személyiségjegyekkel rendelkező egyén életét, gondolatvilágát, emberi kapcsolatrendszerét leíró–bemutató–feltáró élettörténeti, vagy akár a nagy népköltészeti repertoár és a sajátos világkép összefüggéseit feltáró törekvésről szó, az afrikanisztika e tekintetben igen szegényes. Jóval szegényesebb, mint általában a nemzetközi folklorisztika (illetőleg szociológia és antropológia), ami kétségtelenül összefüggésben van azzal, hogy az afrikai folklórgyűjtést kik, hogyan, milyen felkészültséggel és szándékkal, milyen módszertani bázis alapján végezték és végzik."

A teljes szöveg letöltése...