' />
 

Ted C. Lewellen - Politika az ipari társadalmakbanTed C. Lewellen - Politika az ipari társadalmakban

Sehol nem mosódott el annyira a határ a politikai antropológia és a politikai szociológia között, mint a modernizáció és az ipari társadalom formális politikai intézményeinek vizsgálata területén. Az antropológiát hagyományosan tárgya alapján jellemezték – informális politikai struktúrák aránylag zárt preindusztriális társadalmakban –, illetve azzal, hogy a résztvevő megfigyelést tekinti elsődleges kutatási módszerének. Újabban azonban az antropológusok figyelme mindinkább a fejlődő nemzetek törzsi csoportjainak politikai integrációja (vagy annak hiánya) felé fordult, illetve olyan formális politikai struktúrák felé, mint a pártok, kormánybürokráciák, sőt multinacionális korporációk. Az ilyen kontextusokban nem feltétlenül lehet az adott kultúrában való elmerülés útján információt gyűjteni. Mivel egy országos politikai párt tetszőleges számú kulturális választóvonalat átmetszhet, így az interjúkészítés, kérdőíves vizsgálat és a dokumentumok tanulmányozása igen hasznos kutatási technikáknak bizonyulhatnak. Míg az ember néhány machete árán 'bevásárolhatja magát' egy yanomami faluba, egy multinacionális cég alelnöke esetleg kevésbé nyerhető meg efféle ösztönzéssel, olyannyira, hogy alkalmasint még a legalapvetőbb információkhoz való hozzáférést is megakadályozhatja. Ilyen esetben az antropológusnak nem kell a hepatitisz vagy a lárvaevés rémével szembenéznie, ám teljesen másfajta problémákkal igen, és az információ hozzáférhetőségének megfelelően kell kutatási módszereit megválasztania. Ennek egyik eredménye az, hogy a modern politikai rendszerekről íródó mind nagyobb számú antropológiai tanulmányok, bár egyenként igen magas színvonalúak, együttesen szemlélve meglehetősen esetleges, „fogd ahol éred” megközelítést tükröznek.

A teljes szöveg letöltése...