Egy kialakulóban lévő komplex társadalom felfedezése - A fali népcsoport a Mandara-hegységbenEgy kialakulóban lévő komplex társadalom felfedezése - A fali népcsoport a Mandara-hegységben

 Jelen írásunk egyik célja, hogy röviden bemutassuk többéves terepmunkánk tágabb színhelyét, az ott folyó néprajzi kutatásokat, illetve hogy nagy vonalakban vázoljuk ottani munkánkat. A cikk második részében megpróbáljuk összefoglalni, hogyan látjuk a Mandara-hegység kasztrendszereiben a kasztok és a főnöki intézmény (chieftaincy1), valamint a kasztok és a nemek viszonyát; két kérdéscsoportot, amely fontos részét képezi az itt kialakult komplex társadalmak kutatásának.

 Forrás: Harambee. Tanulmányok Füssi Nagy Géza 60. születésnapjára. Szerk. Sebestyén Éva - Szombathy Zoltán - Tarrósy István. Publikon Könyvek - ELTE BTK, Afrikanisztikai Oktatási Program, Pécs, 2006:160-179.

A teljes szöveg letöltése...