Maghreb-turizmus – antropológiai olvasatban (Tunéziai kalandozás)Maghreb-turizmus – antropológiai olvasatban (Tunéziai kalandozás)

 Tanulmányom tárgya egy térségi nemzetépítési gyakorlat, melynek alapja az eredetiség, a turizmusban forgalmazható „autentikus" világélmény, továbbá az életvezetés kölcsönvett, újrakeresett „mintha-eredeti" formája, s ennek találkozása a nagytérségi vagy regionális identitás építésének eszméjével. Egyszóval olyasvalami, ami az antropológiai gondolkodásba is bekerült immár, s a kortárs turizmuselméletek között is helye van. Az alább következők nem hosszabb terepkutatás anyagára épülnek, hanem kaland-értékű jelenlétre és részvevő megfigyelésre, ugyanakkor építenek arra is, amit a kézre eső szakirodalom kínál.

A teljes szöveg letöltése...