Etnikai és szociálpolitikai választó vonalak dinamikája - Patrónus/patrónus és patrónus/kliens viszonyok falunEtnikai és szociálpolitikai választó vonalak dinamikája - Patrónus/patrónus és patrónus/kliens viszonyok falun

I. Alapvető fogalmak. A vizsgált jelenség

Dolgozatom leginkább egy módszertani kísérletként fogható fel, amely a kapcsolatok jelentőségének mérhetőségét, és magyarázó erejének tesztelését tűzi ki célul. A kapcsolatok jelentősége egyébként nem csak a szakemberek, de a laikusok, a hétköznapok tudása számára is közhelyszerű. Dolgozatom nem attól kíván újszerű lenni, hogy a kapcsolatok jelentőségére felhívja a figyelmet, hanem attól, hogy a kapcsolatokat mérhető és értékelhető, más adatokkal egybevethető információvá alakítja.

Dolgozatom szerkezetileg három nagy részre osztható. Az első a patrónus-patrónus viszonyokat tárgyalja (a falusi elit kapcsolathálóját), szemléltetve a rokoni, munkatársi, baráti kapcsolatokat, míg a második a patrónus-kliens viszonyokat tárja fel. Csupán a dolgozat harmadik részében tárgyalom a címben feltett kérdéskört, ehhez azonban szükséges az első két rész ismerése. A második részben választ keresek olyan kérdésekre, mint

-          Játszik-e bármilyen szerepet a Patrónus a segély pénz (és más segélyezés) osztásában?
-          Mi a helyzet azokkal – szegregált romák – akik látszólag, minden rendszeren kívül vannak?

A teljes szöveg letöltése...