Vaj és tűz: férfi és nő a Krisna-tudat szemszögéből − Elv és megvalósítás Srí Majapur DhámbanVaj és tűz: férfi és nő a Krisna-tudat szemszögéből − Elv és megvalósítás Srí Majapur Dhámban

     Antropológiai vizsgálódásaimat 2005 novemberében kezdtem meg a budapesti Krisna-tudatú hívők körében, melyeket azóta kisebb-nagyobb megszakításokkal folytattam. A kutatás leginkább a Csillaghegyen található Hare Krisna Templomhoz, illetve a Bhaktivédanta Hittudományi Főiskolához (BHAKTI) kötődött, így próbáltam a szerzetesek világa mellett a „kint élő" bhakták mindennapjaiba is bepillantást nyerni. A közösség tanulmányozása során a párválasztással, családos élettel és nemi szerepekkel kapcsolatban felmerülő kérdésekre kerestem a választ, valamint az ezek mögött álló viselkedésszabályozó norma- és értékrendszer bemutatására vállalkoztam. A kutatás eredményeit a „Családos szerzetesek – avagy párválasztás és családos élet a Krisna-tudaton belül" (Vityi 2009) című dolgozatomban foglaltam össze, melyben az említett kérdések közül a párválasztás állomásainak, az ehhez kapcsolódó etikett- és szabályrendszer értelmező bemutatására koncentráltam. 
    A magyarországi kutatások folytatásaként 2008 tavaszán két hónapos terepmunkát végeztem a Krisna-hívők egyik legfontosabb zarándokhelyének tartott nyugat-bengáli Majapurban, amely során korábbi kérdéseim továbbgondolására és új, a témához kapcsolódó kérdéskörök vizsgálatára nyílt lehetőségem.

A teljes szöveg letöltése...