„Színre vitt helyek” –  újabb társadalomtudományos közelítések a turizmushoz„Színre vitt helyek” – újabb társadalomtudományos közelítések a turizmushoz

A PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéke (Pécs) és a Néprajzi Múzeum (Budapest) a fenti címen rendezett közös konferenciát 2009. november 20–21. között Pécsett, a Művészetek és Irodalom Házában.

A turizmus társadalomtudományos indíttatású vizsgálata érzékelhetően az érdeklődés középpontjába került a PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékén, lévén ezen keresztül megismerhetők a későmodern társadalmak jellegzetes kommunikációs helyzetei, szociokulturális folyamatai, mediális összefüggésrendszerei. Több konferenciát rendeztek már a témában a Néprajzi Múzeummal és a SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékével közösen , amelyek eredményeit a Néprajzi Múzeum Tabula könyvek sorozatában jelentették meg. A 2009. novemberi konferenica ebbe a sorozatba illeszkedik a „színre vitt helyek" (themed places, Themensorte) problémáját helyezve górcső alá.

A későmodern társadalmak helyeinek stratégiai indíttatású átalakulásával és megjelenésével a kultúra- és kommunikációkutatás az 1980-as évek vége óta foglalkozik előszeretettel. Az amerikai szociológia, a városkutatatás, majd az 1990-es évektől több tanulmány és könyv foglalkozik az (elsősorban amerikai) városi köztér és nyilvános tér egyre kiterjedtebb és határozottabb, „jelek által irányított kommercializálódásával". A helyek tematikus átalakítása több dimenzióban értelmezhető, megtalálható a fogyasztás és a marketing, illetőleg a politika területén is, a maguk jellegzetes helyszíneivel. Közös bennük az a stratégia, ahogy (általában) egy helyet, (vagy konkrétan) egy földrajzi teret bemutatnak, ahogy hozzájuk értelmezési módokat, olvasatokat formálnak, valamint performanszokat kötnek, mondhatni, amiként a helyeket színre viszik. 

A konferencia olyannyira gazdag merítést adott a téma legkülönbözőbb aspektusairól, hogy teljes körű bemutatására nem vállalkozhattam. De talán nincs is szükség rá, hiszen az előadásokhoz kapcsolódó tanulmányok megjelenésére a közeljövőben számíthatunk. Az AntroPort Lapozó számára ezért a jegyzeteimből véletlenszerűen emeltem ki néhány témát.

A teljes szöveg letöltése...