(M)ilyenek a finnek? - Finnország magyar szemmel(M)ilyenek a finnek? - Finnország magyar szemmel

A kiállítás arra a kérdésre keresi a választ, hogy a magyarok finnekről alkotott képét milyen tényezők alakították és befolyásolták a 19. század végétől napjainkig. A hagyományos kultúra elemeitől elindulva, a finn-magyar kapcsolatokat felvázolva eljut napjaink meghatározó finn cégeinek termékeihez, a finn példa, a finn csoda okainak feltárásához, bemutatásához és értelmezéséhez.

A kiállítás gondolati vezérfonala a hagyomány kérdése. Bemutatja a finnek hagyományhoz való viszonyát, ennek változását, s ezen keresztül utalásokat tesz a magyarok viszonyulásaira is. A hagyomány vagy a hagyománynélküliség a társadalom szervezőereje? Hogyan viszonyul egymáshoz a tradíció és a (poszt)modernitás?

A teljes szöveg letöltése...