Interkulturális párbeszéd egy cigány gyermekek számára szervezett iskolán kívüli oktatási program foglalkozásainInterkulturális párbeszéd egy cigány gyermekek számára szervezett iskolán kívüli oktatási program foglalkozásain

                Egy kis kelet-magyarországi faluban több éve működik egy civil-egyházi kezdeményezésű, iskolán kívüli oktatási program, amely a helyi hátrányos helyzetű cigány gyermekek integrációs esélyein hivatott javítani. A program keretében döntően magyar értelmiségiek foglalkoznak alacsonyan iskolázott cigány családok gyermekeivel. A hitoktatás és az iskolában lemaradó tanulók korrepetálása mellett bizonyos életviteli készségek fejlesztését is vállalják, feltételezvén, hogy ezek hozzájárulnak a hátrányos szociális helyzet leküzdéséhez.
               Magam egy kulturális antropológiai kutatás keretében ismertem meg a programot. A kutatás célja a magyar és cigány kultúra találkozásakor gyakorta megjelenő kulturális félreértések megfigyelése volt. Ezeket a félreértéseket az alábbiakban úgy értelmezem, mint egyfajta párbeszéd részeit, melyben a programban résztvevő cigány gyerekek és magyar oktatók számára is saját kultúrájuk érvényessége a tét.

A teljes szöveg letöltése...