Szellemi szabadság vagy gondolati uniformizálódás? Szellemi szabadság vagy gondolati uniformizálódás?

 

         Esszém témája a nemzetközi Szcientológia Egyház magyarországi szervezete és a társadalomra gyakorolt hatása-kölcsönhatása, szűkebb értelemben véve az egyház tagjai, tágabb értelemben pedig a magyar közvélemény tekintetében. Írásommal nem kívánok senkit megsérteni hitbéli és világnézeti meggyőződésében, ám lévén az egyházban folytatott megfigyeléseim közvetlenek s ebből kifolyólag szubjektívek, ezért saját értékítéletem színezetének megjelenése nem teljesen kikerülhető. Továbbá hangsúlyozni szeretném, hogy dolgozatom esetenként tartalmazhat olyan információt, ami csak az egyház belső köreiben ismert, és/vagy a nyilvánosság elé tárása nem ajánlott az egyházban dolgozók és a hívek számára, speciális szabályrendszerük és elveik szerint, továbbá az egyházon kívülieknek is esetlegesen problémát okozhat ezen adatok nyilvánosságra hozatala. Azonban fontosnak tartom ezeket is leírni, egyrészt az egyház a közvélemény által vitatott létjogosultságát figyelembe véve, másrészt pedig mert így tartom lehetségesnek egy teljesebb kép alkotását az általam megismert intézményről és annak vallásszociológiai vetületeiről. Megfigyeléseimet 2006-tól megközelítőleg egy éven át végeztem, akkoriban még nem sejtve, hogy a későbbiekben milyen formában fogom felhasználni az ott tapasztaltakat. Azóta nem ugyanolyan intenzitással, de nyomon követem az egyház hazai működését attól a gondolattól vezérelve, hogy a szcientológusok jelenléte a hitpalettán meglehetősen sok port kavar és megosztó érzéseket gerjeszt. A magyarországi Szcientológia Egyház központjába is (a továbbiakban Budapest Org) a különböző vallások felé irányuló kíváncsiságom vezetett.

A teljes szöveg letöltése...