Kitaszított gyermekek - fiatalkorúakat érintő társadalmi problémák KinshasábanKitaszított gyermekek - fiatalkorúakat érintő társadalmi problémák Kinshasában

I. BEVEZETÉS Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Kulturális Antropológia és Afrikanisztika szakán végzett tanulmányaim során egy nemzetközi fejlesztési non-profit szervezet munkatársaként valamint antropológus kutatóként kilenc hónapot töltöttem el a Kongói Demokratikus Köztársaságban 2004 tavasza és 2007 tavasza között, több utazás alkalmával. Munkásságom során megismerkedtem egy afrikai nagyváros komplex társadalmi problémáival, marginális csoportokkal, szegénységben élőkkel, kiváltképp ami a fiatalkorú csoportokat illeti. Rálátást nyertem egy sor olyan eszközre és módszerre, amellyel helyi és nemzetközi szervezetek a különböző problémák enyhítését szorgalmazzák. Záró-dolgozatom témájaként a területen felgyülemlett jegyzeteim és megfigyeléseim dolgozom fel. A témaválasztást elősegítette egy számomra meghatározó beszélgetés, melyet 2004-ben a Kinshasai Egyetem (University of Kinshasa - UNIKIN ) Antropológia Tanszékének egyik munkatársával, Malembe professzorral folytattam. A professzor politikai antropológiával foglalkozik az Európában is ismert antropológus, Dr. Lapika Dimomfu professzor irányítása alatt. A beszélgetésből kiderült, hogy napjaink kongói társadalomtudományi kutatásainak fő irányai: a modernizáció-kutatás; a városi mikro-közösségek, elsősorban vallási ébredési mozgalmak kutatása; illetve fejlesztési projektekben való részvétel és azok kutatása. Malembe professzor szerint bevett gyakorlat, hogy a fejlesztési projektekben helyi és nemzetközi szervezetek afrikanistákat, antropológusokat alkalmaznak a projekt előkészítésben, megvalósításban és ellenőrzésben. A tapasztalatok szerint a társadalom tudósok által alkalmazott módszerek: a relativista hozzáállás; a hosszú ideig tartó, elmélyült kutatás adott közösségben; esettanulmányok és szakirodalom ismerete stb. mind hozzájárulnak a projekt hatékonyságához, eredményességéhez. A vélemények ugyanakkor megoszlanak. Vannak, akik magát a nemzetközi fejlesztési gyakorlatot is kritikával illetik, a társadalom tudósok aktív szerepvállalásának relevanciáját illetve szükségességét a fejlesztésen belül pedig megkérdőjelezik. Kinshasa rendkívül súlyos, fiatalkorúakat érintő társadalmi problémái megoldásra várnak és véleményem szerint a hatékony megoldáshoz a szektorok közötti együttműködés mutathat eredményes utat, tehát, hogy a civil szféra és az állami szektor szereplői együtt terveznek és visznek véghez projekteket, kiváltképp ami a non-profit szervezetek, a társadalom tudósok és a releváns állami szereplők közötti szoros együttműködést illeti.

A teljes szöveg letöltése...