"A maszáj társadalom szerkezete"

Társadalomszerkezetük két szemléletet tükröz: Mindenekelőtt van egy rendszer, melynek alapjai a klánok. Merker szerint ugyanis a társadalom három nagy csoportosulásból tevődik össze, amiket a szerző Stämme-nek nevez, és ezek tulajdonképpen maguk a klánok (valószínűleg elsődlegesek). Egészen a közelmúltig, a házasság tilos volt ugyanazon Stamm-on belül. Egyébként, Hollis határozottan ezt a megnevezést  adja nekünk. Ezeknek az elsődleges klánoknak minden tagja elfoglal egy bizonyos helyet a másodlagos klánok tagjai között. De ezek nem mindegyike van ugyanazon a szinten. Létezik közöttük egy bizonyos hierarchia. Vannak a főklánok és a többiek, amelyek alárendeltjei az elsőknek, anélkül, hogy minden alkalommal pontosan megmondaná, hogy miben áll ez az alárendeltség. Valószínűnek tűnik nekünk, hogy egyszerűen a másodlagos klánok egy új felosztásáról van szó, aminek az Untergeschlechter-ek csak további részekre osztása lesz......

A teljes szöveg letöltése...