Mi az antropológiai tér?Mi az antropológiai tér?

A jelentéssel bíró terek sokfélesége
      Az emberek közötti kapcsolatok folyamatosan teremtenek, egymástól különböző és egymással összefonódó tereket alakítanak és rendeznek. Egy egyszerű beszélgetést is tekinthetünk egy közös, jelentésekkel telített virtuális tér közös felépítésének, amelyet minden beszélő saját hangulata és tervei szerint igyekszik átformálni. Ezek a képlékeny terek, amelyek az emberek közötti kölcsönhatásokból születnek, egyszerre tartalmazzák az üzeneteket, azokat a képzeteket, amelyeket azok felidéznek, a személyeket, akik között az üzenetváltás folyik és magát a szituációt, amiként a résztvevők cselekvése megteremti és újrateremti azt.
      A megélt terek relatívak: meggörbülnek és deformálódnak az őket rendező tárgyak körül. A személyek, a képek, a szavak és a felfogások többé-kevésbé rendezőelvként működnek a hozzájuk kapcsolódó érzelmi fok szerint. Feloldódó terek, melyek mint kis buborékok keletkeznek egy találkozás alkalmával, aztán eltűnnek. Tartósabb terek, visszafoglalt, megnövelt, megkeményedett, felállított terek.
Mindennap kipróbáljuk az emberek interakcióiból születő megélt tereket. Léteznek azonban ezeknél kiterjedtebbek is, az intézmények, társadalmi csoportok, nagy kulturális egységek szintjén, amelyek nem csupán embereket hoznak működésbe, hanem különböző eredetű, nem közvetlenül emberi elemeket is: jelrendszereket, kommunikációs eszközöket, fegyvereket, eszközöket, elektronokat, vírusokat, molekulákat.
      Egy esemény intellektuális, technikai, társadalmi vagy történeti jelentőségét abban a hatásában ismerjük el, hogy mennyire képes átrendezni az adott tér távolságait, illetve "közelségeit", sőt, hogy képes-e új tér-időket, új térrendszereket bevezetni. Mint a személyközi terek, a kozmopolita világok növekednek, szűkülnek és átalakulnak, elmozdítják az érzelmi fokokat, a vágyak új formáját hozva alakulásukkal.
      Az emberek tehát nem csupán a fizikai vagy mértani térben élnek, hanem egyidejűleg érzelmi, esztétikai, társadalmi, történelmi terekben is: általában vett jelentésterekben is.
Emeleti szomszédom, akivel csak köszönőviszonyban vagyok, egészen közel áll hozzám a szokványos tér-időben. Amikor azonban egy olyan szerző művét olvasom, aki már háromszáz éve halott, a jelek és a gondolkodás terében vele sokkal erősebb intellektuális kapcsolatot alakíthatok ki. Az emberek, akik a metróban körülvesznek, sokkal távolabb vannak tőlem egy érzelmi térben, mint a lányom vagy az apám, akik ötszáz kilométerre vannak innen.

A teljes szöveg letöltése...