Az urbanizáció története JapánbanAz urbanizáció története Japánban

A társadalmi élet változása a korai Japánban és az ókori város felemelkedése

     Hosszú ideig azután, hogy emberek először telepedtek le a Japán szigeteken, kb. i.e. 200-ig a társadalom kicsi, homogén, izolált, írásbeliség nélküli és osztály nélküli maradt, erős csoportszolidaritással. A rokonsági kapcsolatok és szokások voltak a tapasztalás kategóriái, a tevékenység fő egysége a családi csoport volt. A vallás dominált a világi felett.
     Ahogy az árasztásos rizstermesztés átterjedt Kínából és elterjedt mindenfelé Japánban (i.e. 200-100), az új termelési formával a családok együttműködése kezdte felvenni a falvakra jellemző szerkezetet. Minden családi csoportosulást, amely ugyanazon a földterületen élt és dolgozott, és ugyanazoknak az ősöknek és isteneknek a neve alatt egyesült, ujinak neveztek. Főpapja vagy pap-uralkodója, az uji-no-kami közvetített az isten és az emberek, vagyis az uji-bito között. A kisebb főpapok és falvaik az erősebb főpapok alá tartoztak, alárendelt és szolgai státuszban.
     Az i.sz. 3.sz. második felére a helyi rokonsági csoportok egy nagyobb állammá egyesültek Közép-Japánban a Yamato-udvar köré koncentrálódva. Az adó és a kötelező munka rendszerével az uji-no-kami képes volt fejleszteni saját katonai támogatottságát, bevonva a korábban elszigetelt falvakat a Yamato-állam terjeszkedő szerkezetébe. De a vallási, politikai és katonai feladatok kis különbségekkel a uji-no-kami valamennyi szintjéhez kapcsolódtak. A közösségek önellátásra törekedtek, a gazdasági többlet, mely a parasztoktól származott, kicsi volt. A hatalom nem volt erősen központosított és ebben az időben nem jelentek meg a városok, mint a nagy központi intézmények és a lakosság koncentrálódásának színhelyei. A főváros kialakulása csak akkor következett be, amikor a Yamato-rendszer nekilátott szabályozni a külföldi kapcsolatokat és meghatározni az uji-no-kami-nak a földre és az emberekre vonatkozó jogait, még közvetlenebbül a császár ellenőrzése alá vonva őket.

A teljes szöveg letöltése...