Vidék és város összehasonlítása Indiában Dr. R.N. Sharma tanulmánya nyomán (I.)Vidék és város összehasonlítása Indiában Dr. R.N. Sharma tanulmánya nyomán (I.)

Igen nehéz feladat vidék és város összehasonlítása. Pontosan ez mondatta Gist-tel és Halbert-tel, hogy „A jól ismert dichotomia vidék és város között sokkal inkább tekinthető valamiféle teoretikus koncepciónak semmint a közösségi élet puszta tényein alapuló különbségtételnek.” E két fogalom megkülönböztetésének és összehasonlításának nehézségei a következők: 1. Nincs semmiféle univerzális definíció sem a „város” sem pedig a „falu” fogalmakra. A fő probléma, mely megnehezíti a falvak és városok közötti különbségtételt az az, hogy nem létezik semmiféle univerzális definíció sem a város, sem a falu fogalmaira sem. Valójában nem lehet megmondani hol is ér véget a falu, s honnantól kezdve beszélhetünk városról. Ha Bombay-től néhány kilométerre épül egy vár arra nem mondhatjuk, hogy a városban van. Ha egy város központjának a hangulata falusias, attól még nem lesz faluvá. Minden országban más és más esetben nevezünk egy települést városnak és falunak. Így például, városról beszélhetünk, ha Franciaországban egy település lélekszáma meghaladja a 2000 főt, Amerikában a 2500 főt, Indiában az 5000 főt, Japánban a 30 000 főt. A dolog másik oldala az, hogy nem csak a populáció függvénye, hogy mikortól beszélhetünk városról. Sok más tényezőt is figyelembe kell venni, de valójában, egyöntetű definíció máig nem született város és falu különbségtételére. Ahogy Bergel fogalmaz:”Úgy tűnik mindenki tisztában van azzal mi is az a város, de valójában senki nem tud mindent kielégítő definíciót adni erre a fogalomra.” 2. Nincsenek fokozati különbségek falu és város között. Valójában falu és város között a különbség nem annyira fokozati, sokkal inkább olyan tények függvénye, melyek nehezen definiálhatóak. Minden falu hordozza a városok sajátságait bizonyos mértékben, csak úgy, ahogyan minden városnak is vannak a falvakra jellemző vonásai. Maclaver és Page helyesen látja mindezt, mikor így írnak:”A kettő között nehéz megállapítani hol húzódik az a határ, melytől kezdve városról beszélhetünk.” 3. Egy város és egy falu környezete különböző. Egy város és egy falu környezet nem ugyanolyan. És, egy város esetében a környezetek sokfélesége fedezhető fel. Akkor tehát hogyan különböztetheti meg valaki a várost a falutól? A sokféle környezet közül melyiket vethetjük össze a falu környezetével, melyik az, melyet kiválasztva hiteles következtetésre juthatunk városokat és falvakat összevetve? 4. A város és a falu is változik. Egy újabb nehézség egy univerzális definíció megalkotásában, hogy a falu és a város is folyamatosan változik. Egyik hatással van a másikra. Az iparosítás a falvakat teljes mértékben megváltoztatta, s ez a változás a mai napig folyamatosan tart. Ezen állandó változások közepette igen nehéz megmondani, hogy egy település mikor lépi át a falu kategóriáját és lesz várossá. Ha csak két gyakran használt különbségtevő tényezőt veszünk a korábban használtak és beváltak közül, mint az elektromos áram használata vagy az oktatás, belátható, hogy ezen tényezők hasznossága a gyors fejlődés és átalakulás mellett egyre csökken. Ha a születések arányát vagy a családszerkezetet vizsgálnánk, ugyanezt tapasztalnánk.

A teljes szöveg letöltése...