Városantropológiai építmények Városantropológiai építmények

A helytörténeti vagy városmonográfiák rendszerint olvashatatlan módon a pontosság-adatoltság-tárgyszerűség még mindig sok helyen kizárólagos hitelességnek örvendő módszerével írnak le egy várost. Eszerint úgy tűnik, hogy egy város adatolható, mérhető, számlálható, és történetiségének illusztrálása gyakran kimerül a tapintható változások kronologikus egymás után rendezésben, ahol a tárgyak, utcák, épületek egy évszámot illusztrálnak, mintha a jelenhez alig, vagy csak relikvia-minőségükben volna közük. Az efféle város-leírás általában a teljesség fáradtságos, mindent-leírtság illúzióját kelti, melyhez legfeljebb újabb és újabb "adalékok" járulhatnak, ám kérdések, gondolatok, történetek már ritkábban. Azonban ha elfogadjuk, hogy egy várost nem lehet néma múzeumként csupán adatolható jellemzői alapján leírni, elmondani, megragadni, még akárhány oldalon sem, akkor az ilyen munkák részleteikben "hasznosak" lehetnek ugyan, de semmiről sem szólnak....

A teljes szöveg letöltése...