Recenzió Papp Richárd Van-e zsidó reneszánsz? című munkájárólRecenzió Papp Richárd Van-e zsidó reneszánsz? című munkájáról

     Az alábbiakban Papp Richárd kulturális antropológus Van-e zsidó reneszánsz? címet viselő esettanulmány-gyűjteményének recenzióját igyekszem papírra vetni. Reményeim szerint, soraim egyszerre adnak majd néminemű betekintést ezen irodalomba - még ha nem is az egyes fejezetek rezüméi segítségével -, s egyszersmind valamiféle kommunikációt is megkísérelnek a szöveggel.
    Az alábbiakban Papp Richárd kötetének lapozgatása során kelt észrevételeimet közlöm, avagy inkább reflexiókat, mert hisz aligha lehet több, amit egy egész sor tanulmány "ellenében" itt módom nyílik elmnondani. Részben, mert írásomban némi interpretáció is magában foglaltatik majd - ez elkerülhetetlen egy szöveggel folytatott (kritikai) diskurzus során -, részben mert számomra mindez az értelmezési szférán túl is fontos, s részben (és nem kevéssé) mert, véleményem szerint ily módon járok el helyesen, minden olvasónak mintegy kezébe adván a döntés jogát, mennyire tart kompetensnek jelen ismertetés megírására. Merthát kulturális antropológia szakos hallgatóként Papp Richárd tanítványa vagyok, aki érdekelt a vallásantropológia tárgyában és egyúttal észrevételei közlésében is. Bízom abban, gondolataimat nem determinálja, hogy egy tanárom könyvéről írok, abban azonban már kételkedni kényszerülök, hogy "ítéletemmel" valóban hozzájárulhatok a mű kritikai recepciójához, lévén saját kutatásaim alkalmával egyebek mellett az Ő írásai vezettek, Ő volt az, aki észrevételeivel segített munkámban. Voltaképpen jómagam is láncszemévé lettem annak a sornak, ami talán karakteresen kirajzolódik a műből, s melyben Papp Richárd respektusát és háláját, egyszersmind mestereivel - Boglár Lajossal, Rékai Miklóssal - való diszkusszióját kell látnunk. Jóleső érzés ez számomra, de kételyeimet csak fokozza az, ami saját érdekeltségeim és illetékességem együttesét illeti.

A teljes szöveg letöltése...