Kultúrák találkozási pontjain - Fehérvári Marcell interjúja A.Gergely AndrássalKultúrák találkozási pontjain - Fehérvári Marcell interjúja A.Gergely Andrással

F.M.: Két új antropológiai kötet bemutatására vállalkozva, s kiadójuk elszánt szándékát értékelve (miszerint sorozat indul e most megjelent opuszokkal), aligha lehet elkerülni a közös vonások és az eltérések elősorolását. A Nyitott Könyvműhely Kiadó kulturális antropológiai jegyzékébe frissen bekerült művek (lásd bővebben www.nyitottmuhely.hu) arra vállalkoznak, hogy részint szakmai-oktatási céllal, részint a szélesebb olvasóközönséggel ismertessék a magyarországi kulturális antropológia jelen állását. Miként teszik ezt, és milyen reményeket fűznek a most boltokba került két kötettel.

A.G.A.: A Nyitott Könyvműhely nem először (és remélhetően nem utoljára) jelentkezik antropológiai művekkel. A tavaly kiadott A tükör két oldala. Bevezetés a kulturális antropológiába című kötet, vagy az egy évvel korábban megjelent Még találkozunk. egyaránt Boglár Lajosnak állít emléket írásai, vagy a Vele készült hosszú életút-interjú közreadásával. A hazai szaktudomány egyik intézményének (s köztük is a legelsőnek, a Boglár Lajos alapította ELTE Kulturális Antropológia Tanszéknek, utóbb Szakcsoportnak) speciális érdeklődését tükrözően magának az alapító atyának állít írott emlékművet a Könyvműhely új két kötete is. Ezek azt az utat világítják meg, melyet az oktatók, kutatók és felsőbb éves hallgatók körében Boglár Lajos budapesti iskolájának követői járnak. A kulcskérdés persze közvetlenül a szándékból adódik: kell-e a magyar antropológiának ennyi hódolattal illetnie egyetlen személyiséget, iskola-alapítót, miközben még számos más út, megannyi kutatásmódszertan, seregnyi elméleti alternatíva kínálkozna.

A teljes szöveg letöltése...