Etnikus vallások...? - Papp Richárd könyvérőlEtnikus vallások...? - Papp Richárd könyvéről

Tudományos kihívásnak is beillő monográfia jelent meg a BIP (Books in Print) kiadói társulás kisebbségi sorozatában. Már a címe is „kötözködő”, sőt kérdőjeles, mintha bizony azonmód el akarná bizonytalanítani az olvasót: valóságos tüneményről beszél vagy képzelmények együtteséről... Papp Richárd: Etnikus vallások a Vajdaságban? című kötete az MTA Kisebbségkutató Intézete és a Gondolat Kiadói Kör indította kiadványok sorában még ennek ellenére is elmosódhatna a mostanság burjánzó kisebbségkutatási kötetek között. Azonban alcíme azoknak is a szeme elé tolakszik, akik hajlamosak lennének egy provokatív könyvcím mögött nem látni többet, mint „szimpla” áttekintést vagy vitairatot. Azt mondja ugyanis: „Kisebbségi léthelyzetek kulturális antropológiai értelmezései”. Nem is egy léthelyzet, nem is egyetlen értelmezés, hanem mindjárt több...

A teljes szöveg letöltése...