A vallás kommunikációja, a kommunikáció vallása - Krisna-vallás: egy komplex szakrális kommunikációs rendszerA vallás kommunikációja, a kommunikáció vallása - Krisna-vallás: egy komplex szakrális kommunikációs rendszer

I. BEVEZETÉS. A téma körülhatárolása (részlet)

Kandidátusi értekezésében Lovász Irén hívja fel a figyelmet egy eddig még kellőképpen fel nem tárt, ám létező, és a tudományos elemzés számára figyelemre méltó emberi jelenségre, amely általános, emberi, de kultúránként és vallásonként különböző formában-formákban mutatkozik meg: ahogy az ember kapcsolatot teremt a természetfölötti hatalommal, vagy hatalmakkal, erőkkel. Ezt a jelenséget szakrális kommunikációnak nevezi.

Eddig a kutatás részéről nem történt meg a szakrálissal kialakított kapcsolat külön kezelése, bár a szakrális kommunikáció megnyilvánulásai, körülményei, szabályai mások, mint például a közvetlen emberi kommunikációé. A szakrális kommunikáció elméleti igényű feldolgozására ezidáig nem került sor.

Átfogó elmélet megalkotására természetesen jelen dolgozat sem vállalkozhat. Dolgozatom arra tesz kísérletet,hogy egy, Eliade megfogalmazása alapján a szakrális felé fordult világban létező vallási közösség és szubkultúra, a „Krisnások" – a Krisna-tudatú hívők – példáján megkíséreljen bemutatni egy komplex szakrális kommunikációs rendszert.

A krisnások szakrális felé fordulása abban nyilvánul meg, hogy bármit csinálnak, mindig próbálnak Istenre (Krisnára) gondolni, neki felajánlani cselekedeteiket. Akármilyen cselekedet, (munkavégzés vagy evés, alvás, vagy akár közlekedés) során Istennel kapcsolatosan látni a világot: ez az Isten-tudatosság, amely eredetileg minden vallás célja. Ebben az élet teljességét átszövő, mindenre kiterjedő szigorú előírásrendszer betartása igazítja el és irányítja őket.

 

A teljes szöveg letöltése...