"Csak annyit kérdezni, amennyit feltétlenül muszáj, amennyi még nem beavatkozás” - Hetven tétel Varga Lajos Márton 70. születésnapjához

Két eltérő, kombattáns lényegű alkotói profil sorsalakító szellemisége formálja korszakosan azt a markáns tónusú publicistai személyiséget, mely épp most, napjainkban tölti be hetvenedik születésnapját. Varga Lajos Márton, ki e kettősség aktora és fennen-hordozója is egyúttal, sodró emberi példázattal s méltóképpen rangos presztízzsel töltött katedrán oly éveket, hogy azok diáknemzedéknyi értelmiségiben hagytak feledhetetlen nyomokat, ugyanakkor több évtizedre szólóan alakította a másik, s a maga vitathatatlanságában is korszakos, idézhetőségében is múlékony/mulandó természetű irodalomkritikai produktumát. E két (vagy tán több) élményvilág, azaz határozott intenció a lét kérdéseire választ remélve, egy életút vállalásos karakterében ötvöződik, s válik az Alkotó által megteremtett emléktöredék, diák-módra fölidézett tisztelgés, visszafogott pirongással előadott hódolat tárgya mellett egy kegyetlenül-alaposan involvált, elmélyült tudástőkére épülő teljesítmény összletévé.

A teljes szöveg letöltése...