Rúnajelek megjelenése a modern izlandi tetoválásokonRúnajelek megjelenése a modern izlandi tetoválásokon

Számos kultúrában (csak úgy mint Dél-Amerika, Új-Zéland, Ázsia, Afrika különböző törzseinél) a tetoválás a testtel kapcsolatos művészetek egyikeként jelenik meg. Kifejezhet bizonyos vallási vagy társadalmi státuszt (ahogyan például a kayapo indiánoknál vagy a szamoai népek rituális tetoválásai), de egyszerűen az ellenkező neműek érdeklődését felkeltő dekorációként is értelmezhető. Azonban ha „csak" esztétikai funkciót láttak el,meg kell jegyeznünk, hogy a vonalak, állatok és egyéb ábrák megalkotásában megjelenik a közösség tradicionális normarendszere. A maori arctetoválások például azon szabályok mentén készültek, ahogyan elképzelték, hogyan kell kinéznie egy magasrangú személynek. A tetoválások gyakran mélyebb jelentéseket hordoznak, információt adnak a viselőről, akár származásáról, társadalm ihelyzetéről árulkodhat vagy vallási, mitikus szimbólumokat foglalhatnak magukban.

            Ez utóbbi állítás igaz napjainkban is. A tetoválás az egyik legszembetűnőbb önkifejezési forma, bizonyos társadalmi csoporthoz való tartozást jelölhet, egy mérföldkőnek tartott eseményt az adott személy életében, illetve esztétikai célból is készülhet. Egy ilyen testfestés alapján a környezet következtet, illetve bizonyos információkhoz jut a tetoválást viselő emberről, és annak identitásáról.

Jelen írás témájául választottam az izlandi varázsjelek, rúnák megjelenését az említett testművészeti ágban, hiszen ez a jelenség tükrözi az izlandiak saját hagyományukhoz fűződő viszonyát. Számos izlandi barátom visel tetoválást, melyek közül sok ábrázolásban szerepelnek ősi motívumok, mint a skandináv és germán kultúrából is ismert rúnajelek. Az említett szimbólumokat körülvevő erősen ezoterikus, természetfeletti légkör miatt felmerül a kérdés, hogy a rúnák - amelyeket eredetileg használati tárgyakra, fegyverekre és viking hajókra véstek a védettséget elősegítendő - ugyanolyan jelentést hordoznak-e manapság vagy napjainkra már elveszítették mitikus erejüket. Él-e még a hozzájuk kapcsolt mitikus energia vagy mára nem maradtak meg másnak, mint divatos ábráknak?

Esszémben kitérnék az izlandi rúnák definíciójára (eredet, használat), majd elemzem az izlandi folklór ezen elemeinek újra megjelenését, "revival"-ját a tetoválás terén. Röviden emelem csak be a rúnikus tetoválásokkal párhuzamban a Magyarországon egyes közösségekben elterjedt, és a magyar kultúra gyökereihez kapcsolt rovásírással készített tetoválások jelentését, értelmezését, és a két hasonló testfestési szokást alakító motivációkban rejlő esetleges különbségeket.

Elemzésemhez a legnagyobb segítséget egy reykjavíki tetováló művésszel, Fjölnir Geir Bragason-nal (aliasFjölnir "Tattú") folytatott beszélgetés során kaptam. A témában szerzett információim jelentős részét a Fjölnirrel való interjúból merítettem.

A teljes szöveg letöltése...