Betegségkép és szakrális gyógyítás a Hit GyülekezetébenBetegségkép és szakrális gyógyítás a Hit Gyülekezetében

A betegségképet a kultúra határozza meg, sőt, írja Kleinman, a kultúra nem csak egy módja a betegség reprezentálásának, hanem szerves létrehozója is, mint emberi realitás. Így egy betegség tüneteit, megélését és értelmezését kizárólag az adott kultúra rendszerén belül érthetjük meg. Jelen esetben a szubkultúra vallása, mint kulturális rendszer határozza meg a gyógyítás folyamatát és interpretációját. A kultúra itt két szakrális erő küzdelmét jeleníti meg, mely megjelenik a makrokozmoszban, a Földön, és tisztán érzékelhető a mikrokozmoszban, az emberben is, jelesen a betegségben és a gyógyulásban. Látható lesz, hogy a betegség nem csak kulturálisan konstruált és a kultúra által definiált, hanem a betegségkép egy egész kultúrát hordoz.

A Hit Gyülekezete betegségképe és szakrális gyógyítása így foglalható össze: A bűn által beengedett démont, mely betegséget és/vagy megkötözöttséget eredményezett, nevén szólítva Jézus Nevében ki kell űzni, majd a Szent Szellemmel betöltekezni. Ám ez a rövid meghatározás egy egész világ-, ember- és betegségképet rejt magában, ennek elemeit a szakrális narratívák segítségével alább ismertetem.

 

A teljes szöveg letöltése...