A transzilvanizmus kultúrtörténeti jelentősége A transzilvanizmus kultúrtörténeti jelentősége

          Dolgozatom témájául a transzilvanizmus eszmerendszerét választottam, mert kutatási témám Erdélyhez kötődik, illetve mert a transzilvanizmus jelensége izgalmas kérdéskör, hiszen egy sajátos identitástudat és történelmi helyzet eredménye, terméke. 
          Erdélynek, mint területi egységnek mindig volt egyfajta különállása, szeparálódása, ennek ellenére szervesen együtt értelmezendő a magyar történelemmel. Buda törökök általi elfoglalása óta, vagyis 1541-től beszélhetünk önálló erdélyi fejedelemségről, amikor az ország három részre szakadt. Ilyen formában Erdély 150 évig független államként élt, viszont a nagyhatalmak saját érdekeiket szem előtt tartva mindig korlátozni (vagy megszüntetni) akarták ezt a függetlenséget. Az I. és II. Diploma Leopoldium végül beolvasztja Erdélyt a Habsburg birodalomba, így Erdély megszűnik külön állam lenni. Ellenpróbálkozásként a Rákóczi-szabadságharc idején összehívják az erdélyi országgyűlést és Rákóczi Ferencet erdélyi fejedelemmé választják, vagyis Erdélyt önálló államként kívánják elismertetni. (Rákóczi már előbb a Magyarország fejedelme címet is megkapta a szécsényi országgyűlésen.) Erre a "titulushalmozásra" azért volt szükség, mert XIV. Lajos (a spanyol örökösödési háború idején) csak úgy volt hajlandó Rákóczival szövetséget kötni, ha Rákóczi nem úm. lázadó. Látható tehát, hogy Erdély függetlensége, önálló államisága milyen kulcskérdés.
           A Rákóczi-szabadságharc leverése után Erdélyt újfent beolvasztják a Habsburg birodalomba, viszont II. József császár idején Erdély kormányzóságot kap Nagyszeben székhellyel. Ezzel a lépéssel Erdélyt el próbálják szakítani Magyarországtól. Az 1848. március 15-én megfogalmazott Tizenkét Pont utolsó szakasza kimondja az uniót Erdéllyel, vagyis azt, hogy Erdély elszakíthatatlan része Magyarországnak. 
          Ez a történelmi kitérő alátámasztja az 1919 utáni erdélyi értelmiség alapállását, amelynek hangsúlyos gondolata: vissza kell térni, újra kell fogalmazni a különálló erdélyiséget. Ennek az újrafogalmazásnak a transzilvanizmus eszmerendszere adott ideológiai alapot.

A teljes szöveg letöltése...