Beverley J. Schmoll - Etnográfiai vizsgálat klinikai környezetbenBeverley J. Schmoll - Etnográfiai vizsgálat klinikai környezetben

 Absztrakt

 

A fizioterápia egyesíti a művészetet és a tudományt. A fizioterápia mindkét aspektusa megköveteli a módszeres kutatást. A klinikai kutatók gyakorta szembesülnek azzal, hogy a terápia során a különféle emberi viselkedésekből adódó, előre nem látható változókat kell kezelniük. Az etnográfia kvalitatív megközelítésű tudományos kutatás, amely alkalmas arra, hogy a klinikai környezetben megmutatkozó emberi viselkedéseket vizsgálja. Cikkünkben áttekintjük az etnográfia célját, módszerét, előnyeit és korlátait. Majd javaslatokat teszünk az etnográfiai módszer alkalmazására a fizioterápiában. Az etnográfia erősségei közé tartozik 1) az adatgyűjtés és adatelemzés szisztematikus és precíz folyamata, amely figyelmet fordít az érvényesség és megbízhatóság kérdéseire; valamint 2) az eredmények potenciális relevanciája a fizioterápia művelői számára.

Kulcsszavak: etnográfia, fizioterápia, kutatás.

Dr. Beverly J. Schmoll a tanulmány megjelenésekor, 1987-ben, a Michigan-Flint Egyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápia Tanszékének adjunktusa volt. Később professzor és programigazgató, 1998-ben az egyetem kancellárja lett. Ma a Toledo Egyetem (Ohio) Judith Herb Pedagógiai, Egészségtudományi és Humán Szolgáltatások Karának (Judith Herb College of Education, Health Science and Human Service) professzora és dékánja.

A teljes szöveg letöltése...