A szenegáli muridizmus és a Baye FallokA szenegáli muridizmus és a Baye Fallok

   A Toubai Zarándoklat a nyugat-afrikai, elsősorban szenegáli muszlimok egyik ágába tartozó úgynevezett muridok legjelentősebb zarándoklata. Az iszlám kalendárium szerinti safar hónap 18. napján kerül megrendezésre a szenegáli Touba városban, ahol Ahmadou Bamba (1850–1927), a murid vallásalapító sírja is található. A toubai zarándoklatra évente több százezer – egyes források szerint akár 2-3millió hívő érkezik. Touba és Ahmadou Bamba sírja a murid vallás szimbolikus központja. A városban a zarándoklat idején a rendet és tisztaságot furcsa megjelenésű, többnyire színes öltözetet és rasztás tincseket hordó, nyakukban nagyméretű, szent képeket viselő fiatalemberek tartják fenn. Ők az úgynevezett Baye Fallok, a vallási vezetők, úgynevezett marabuk leghívebb szolgálói. A karakteres megjelenésű Baye Fallok többnyire férfiak, de nők is akadnak közöttük, akiket Yaye Falloknak neveznek.
  Bár a toubai zarándoklatról több tudományos cikk készült, a témát még korántsem merítették ki a kutatók. Christian Coulon (1999) és Eric Ross (1995) a rítusokat és Touba földrajzi elhelyezkedésének a hiedelemrendszerrel való kapcsolatot vizsgálta. Cheikh Anta Babou (2003) a vallásalapító, Ahmadou Bamba nevelésmódszertanát, Fallou Ngom (2009) az ajami irodalomban való szerepét kutatta. „Bár sokat tudunk Ahmadou Bamba életéről, a muridok vezetőjéről és leszármazottairól, ez idáig a tudósok nem sok figyelmet fordítottak a murid vallás követőire, a tanítványokra." (Glower, 2007:166) Érdeklődésem középpontjában a Baye Fall kultúra áll. Az elsődleges adatközlőktől származó információkat és megfigyeléseimet Szenegálban, Dakarban és Toubában 2012 januárjában gyűjtöttem.

A teljes szöveg letöltése...