Szocializációs terepek SopachuybanSzocializációs terepek Sopachuyban

 Bevezetés

Dolgozatom szocializációs tereket mutat be egy bolíviai andoki faluban, Sopachuyban megélt tapasztalatok alapján, ahol önkéntesként egy évig dolgoztam a Comedor Popular Infantil (Népi gyermekétkezde) koedukált kollégiumában. Az állami iskolától függetlenül működő intézmény[ apácák vezetésével két „célközösségnek" épült: járásbeli gyerekeknek, akik a falu communidadjaiban laknak, szállást és étkezést biztosít, második otthonként szolgál (kb. ötvenes létszámnak), másrészt a falu gyermekeinek, akik itt írják a házi feladatukat, itt étkeznek, egyfajta napközi funkciót lát el (szintén ötvenen vannak). „Itt" (Comedor) a gyerekek máshogy élnek, mint „ott" (otthon). Erre a másságra szeretnék rámutatni egy-egy életút-modell felvázolásával, melyek társadalmi hátterét felfejtve a „válasz-töredékek" mentén kirajzolódó jelentések értelmezhetők. Az elmúlt lassan fél évben igyekszem folyamatosan át- és átinterpretálni mindazt, amit láttam, átéltem, feljegyeztem. A munka ezzel még nem befejezett, itt ennek is csak töredékét villanthatom fel.

A teljes szöveg letöltése...