A szájhagyományozott történelem kutatása (Levél-interjú Jan Vansina professzorral)A szájhagyományozott történelem kutatása (Levél-interjú Jan Vansina professzorral)

Kétségtelen, Vansina professzor elméleti elképzeléseit – tudományszakteremtő alapkönyve (La tradition orale, 1962, Oral Tradition, 1965) mellett – az itt közreadott írásmű keletkezése előtt és után számos helyen és formában fejtette ki, mind gazdagabbá téve újabb és újabb metodológiai részletekkel az alapműben megfogalmazott tételeket. Mégis úgy véljük, nem haszontalan – még ekkora késés mellett sem – közreadni ezt az immár 17 év óta kéziratban lévő interjút, mivel az megítélésünk szerint néhány új részlettel gazdagíthatja a Vansina-i életműről, illetve tágabban az oral history research-ről alkotott képünket.

A teljes szöveg letöltése...