Költészet, zene és társadalomKöltészet, zene és társadalom

Az afrikai hagyományos kultúra nagyobbrészt feltáratlan mélységeiből napjainkban mind gazdagabban kerülnek napvilágra olyan emberi értékek, művészi kincsek, amelyek más rokon jellegű feltárásokkal együtt különféle korábbi véglegesnek tűnő tételezéseink újragondolására késztetnek. Afrika példája ebben az újragondolásban különösen értékes tanulságokkal kecsegtet, mivel a becslések szerint létező mintegy 1500–2000 etnikai csoport kulturális öröksége valóban „feneketlen kutat” jelent, olyan sokféleségben megjelenő teljességet, amelyet a világ egyetlen más tájékán sem lelhetünk fel. Másrészt ebből a sokarcú teljességből kinőtt hivatásos művészet (főleg irodalom) még a rendkívüli mértékben előtérbe került latin-amerikai jelenségkörnél is nyilvánvalóbban tárt elénk eddig nem sejtett összefüggéseket tradicionális műfajok és mai művészet, hagyományos társadalom és modern kultúra között.

A teljes szöveg letöltése...