Koronczi Endre - Ploubuter ParkKoronczi Endre - Ploubuter Park

   "Zacsik, nájlonok, nyl-függönyök, szatyormezők, staneclifák, sokféle széllel bélelt vinil-lények, faggyal mosott pusztíthatatlanságok… Látszatra ökológiai kavalkád, savanyú kísértés a lét melléktermékeinek ölelésében. De csak látszatra. Ténylegesen széllel bélelt lények és flow-k, felhajtóerők és csapások, emberlétre dermedt eseménysorok bélelik belülről ezt a szellemet. Szélarc-élmények szakralitása és a tér szakralitása találkozik itt. Perszonális személytelenségek, átmenetek a természeti konstruktumok és a mesterkélt képződmények között… Szél-lények testjátéka, tánca, üzekedése, szenvedése, nyugvása, halála zajlik a videókon, belsővé tett külsődleges kép(zet)ek kucorodnak a fotó-sorozatokra…"

A teljes szöveg letöltése...