Nigel Rapport - Joanna Overing. 2000. Social and Cultural Anthropology: The Key Concepts. Routledge: London Nigel Rapport - Joanna Overing. 2000. Social and Cultural Anthropology: The Key Concepts. Routledge: London

 Ez a könyv a posztmodern terméke és itt ebben rejlik a probléma gyökere. A szerzők visszautasítják azt a gondolatot, hogy az antropológia a társadalom és a kultúra kérdésköreivel foglalkozó önálló tudomány, ugyanakkor azt vallják, hogy hiteles útmutatást nyújt a szociál- és kulturális antropológiai fogalmakhoz. A szerzők állítják, hogy Raymond Williams Keywords (1976) c. könyve ihlette őket, melyben Williams vizsgálat alá vette „a nyugati civilizáció társadalmi és kulturális dialógusainak kulcsfontosságú kérdéseit". (viii) Úgy gondolják, hogy Williams vállalkozása „elkerülhetetlenül parciális gyakorlat, ugyanakkor elfogult, szubjektív, programmatikus és befejezetlen". (ix) Célja „inkább érvanyag szállítása, mint enciklopédikus lexikon összeállítása. És ez a munka[a szerzőké] épp ezt nyújtja. A könyvet a szerzők szemlélete dominálja; az antropológia feltérképezése, ahogyan ők látják és értelmezik". (uo.)

A teljes szöveg letöltése...