Test és politikai (pszichológiai) kommunikáció - Politikai pszichológiai elemzés(kísérlet)Test és politikai (pszichológiai) kommunikáció - Politikai pszichológiai elemzés(kísérlet)

 Tanulmányomban arra teszek kísérletet, hogy a politikai kommunikáció egyik pszichológiai közvetítő tényezőjét - az emberi testet - vizsgáljam meg abból a szempontból, hogy milyen "keretet" ad a politikai magatartás komplex elemzéséhez. Egyrészt áttekintem a főbb pszichológiai összefüggéseket, másrésztezen fogalmi hálót igyekszem alkalmazni a rendszerváltó Magyarország néhány jellegzetes szereplőjén és politikai jelenségvilágán. Tanulmányom gondolatmenete ezért talán spekulatívnak fog tünni, mindazonáltal remélem, hogy sikerül néhány olyan összefüggésre is rávilágítanom, ami a politikai jelenségvilág pszichológiai értelmezésének szempontjait gazdagíthatja, s ennek révén - esetleg - magát a (magyar és rendszerváltó) politika világát is árnyaltabban tudjuk elemezni.

A teljes szöveg letöltése...