Alkalmazkodás a hindu értékrendben - Hindu irányzatok Indiában a gyarmatosítás alatt és utánAlkalmazkodás a hindu értékrendben - Hindu irányzatok Indiában a gyarmatosítás alatt és után

 A hindu vallásosság története során több alkalommal is megújította magát, válaszul a helyben kialakult heterodoxiákra vagy a kívülről érkező muszlim, keresztény hatásra. A hindu válasz ezekre a hatásokra számtalan egymás mellett kialakuló és fejlődő filozófiai iskolában és vallásgyakorlati irányzatban öltött testet az elmúlt két évezred során. Ez a tanulmány a legutóbbi reformhullámmal foglalkozik, mely az angol uralom alatt bontakozott ki és sajátossága, hogy a vallás reformja első ízben kapcsolódik a politikához és a társadalom tudatos megváltoztatásához. Természetesen egy rövid tanulmány keretei között nincs mód a reformmozgalmak és a hozzájuk kapcsolódó hindu irányzatok részletes bemutatására, így – a teljesség igénye nélkül – azt a tendenciát próbálom meg felvázolni, amely a gyarmatosítástól kezdve a mai hindu irányzatok kialakulásához, illetve a társadalmi változásokat szorgalmazó, aktív hindu mozgalmak kifejlődéséhez vezetett. Először a történeti hátteret mutatom be, majd a fontosabb hindu elemek változását a reformtörekvések során, azok hatását a hindu öntudat, önkép, identitás alakulására. Végül egy példát hozok arra, hogyan jelenik meg a reformmozgalom hatása a függetlenség után egy ma is virágzó, reform hindu irányzatban.

A teljes szöveg letöltése...