A jelenkorkutatás dilemmái a néprajzi múzeumokbanA jelenkorkutatás dilemmái a néprajzi múzeumokban

2002 őszén két olyan jelentős néprajzi konferenciára is sor került Bécsben és Kaposvárott, mely a néprajzi múzeumi tárgygyűjtés és -dokumentálás aktuális kérdéseivel foglalkozott. Az egyik nemzetközi – közép- és kelet-európai –, a másik hazai keretben vizsgálta meg az eddigi tapasztalatokat és a jelenlegi problémákat, valamint a jövőbeli lehetőségeket. A tárgygyűjtés a néprajz létrejötte óta egyértelműen alappillére a múzeumi munkának (és sokáig általában a néprajzi kutatásnak), ám legalább ettől az időponttól kísérik viták mind az időbeli, mind a térbeli keretét illetően. A legkiélezettebb véleménykülönbségek – és talán bizonyos fogalmi tisztázatlanságok – ezen belül is a jelenkor vizsgálatát, annak szerepét érintik. Ennek tisztázásakor azonban mindenképp vissza kell térni általában a néprajz szintjére, hiszen a jelenkor kutatása néprajzi szempontok szerint és néprajzi eszközökkel semmiképpen sem szűkíthető le csupán a kultúra tárgyiasult részére összpontosító és ezt tárgyak gyűjtésével (is) dokumentáló néprajzi muzeológiára.

A teljes szöveg letöltése...