Letenyei László: Kulturális Antropológia - ElmélettörténetLetenyei László: Kulturális Antropológia - Elmélettörténet

Hazánkban sokáig nehezen volt hozzáférhető az antropológiai témájú irodalom. Az elmúlt két-három évtizedben azonban sorra találkozhatunk a külföldön már megjelent művek fordításaival. Egymás után alakultak antropológia tanszékek, növelve ezzel a kutatók számát, és ennek eredményeként a kutatási eredmények és tanulmánykötetek sorát. Az antropológia - mint tantárgy - beszivárgott az alapképzésbe több felsőoktatási intézményben is, ahol az oktatáshoz a fentebb említett kötetek bőven nyújtanak ma már kínálatot a téma iránt érdeklődőknek.  Az oktatást segítő, kifejezetten a felsőoktatási képzéshez készült tankönyv azonban mindezidáig nem született.  Jelen kötet ezt a hiányt hivatott pótolni.

A teljes szöveg letöltése...