Peremgyerekek az oktatás peremterületén - Esettanulmány a Ferencvárosi Tanoda pedagógiájáról. A tanodai modell helye az oktatásim alrendszerben és a társadalmi együttélésben.Peremgyerekek az oktatás peremterületén - Esettanulmány a Ferencvárosi Tanoda pedagógiájáról. A tanodai modell helye az oktatásim alrendszerben és a társadalmi együttélésben.

1.     Célkitűzéseim

Dolgozatom tárgya több szinten ragadható meg. Alapjában véve esettanulmány a halmozottan hátrányos helyzetű, illetve tanulási nehézségekkel küzdő gyerekekkel foglalkozó Ferencvárosi Tanodáról, nagyító alá veszi tehát e célcsoport eseti pedagógiai gyakorlatát. Azonban, mivel ez a téma meglehetősen összetett módon illeszkedik társadalmi berendezkedésünkbe, azonnal számos másik kérdést vet fel, melyeket szintén nem hagyhatok figyelmen kívül. Így tehát célul tűztem ki, hogy a tanoda intézményét elhelyezzem az oktatási alrendszerben, tehát meghatározzam szerepét az államilag finanszírozott oktatási intézmények viszonyában, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket támogató intézmények hálójában. Továbbá, mivel a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek társadalmi helyzete szociológiailag is értelmezendő kategória, fontosnak tartom a tanodát ilyen szempontból is elhelyezni társadalmi együttélésünkben. Azzal, hogy a témát ezen a három síkon közelítem meg, dolgozatom legvégül a hátrányos helyzetű gyerekek esetében alkalmazott jelenlegi pedagógiai gyakorlatot értelmezi, ennek lehetőségeit tárja fel. Dolgozatom nem szól a különböző tanodák pedagógiai gyakorlatának összehasonlításáról.

A teljes szöveg letöltése...