15 éves a Magyar Kulturális Antropológiai Társaság15 éves a Magyar Kulturális Antropológiai Társaság

   A Magyar Kulturális Antropológiai Társaság (MAKAT) 1996. november 1-jén tartotta alakuló ülését. A Fővárosi Bíróság 1997. január 28-án vette nyilvántartásába, amelyről 1997. április 21-én adott ki jogerős végzést.

A Társaság alapító elnöke Boglár Lajos volt (1996-2004). Ügyvezetője két éven át A. Gergely András (2001-2002), Boglár Lajos halálát követően pedig Kapitány Gábor alelnök lett (2004-2005). A Boglár professzor elvesztését követő bénultságból igazán 2006-ban éledt fel a Társaság. Elnöke 2006 óta A. Gergely András.

A Társaság azzal a céllal alakult meg, hogy a hazai kulturális antropológiai kutatásokat elősegítse és ösztönözze; a kutatók és hallgatók számára együttműködési és konzultációs fórumot biztosítson; a hazai kulturális antropológia eredményeit bemutassa, népszerűsítse; a kulturális antropológia közép- és felsőfokú oktatását támogassa; a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatokat ápolja és előmozdítsa. Céljai megvalósítása érdekében különböző rendezvényeket szervez; ösztönzi a közös kutatási tevékenységeket, projekteket, egyes részterületeken a munkacsoportokban, szakosztályokban folyó munkát; információt közvetít, pályázatokat tesz közzé; támogatja a fiatal kutatókat; időszakos kiadványokat jelentet meg.

 

A teljes szöveg letöltése...