Hagyomány és megújulás - A kultúra dinamizmusa a ghánai hagyományos táncok változásának tükrébenHagyomány és megújulás - A kultúra dinamizmusa a ghánai hagyományos táncok változásának tükrében

 I. Bevezetés

1.) A kutatás célja

A nyugat-afrikai kultúrák, és azokon belül is a táncok tartalmi és stiláris ismerete nagy hiányosságokkal küzd hazánkban, még a művészeti ág kedvelőinek körében is. Mivel én magam is tanultam ezeket a táncokat, de nem ismertem sem az eredetüket, sem a jelentésüket, a kutatásom kezdeti célkitűzése e hiány pótlása volt. Később, a terepmunka során a kutatás jóval túlmutatott a tradicionális táncok eredetének és jelentésének puszta megismerésén. Egy olyan alkotóközösségbe csöppentem bele Ghánában, amelynek aktorai a hagyományos formák folyamatos megújításán dolgoznak. Az új táncformák láttán, vizsgálódásom középpontjában először a „mit?" és a „hogyan?" kérdések álltak, amelyekre a választ a produkciójuk elemzése és a közös eszmecserék adták meg. Ezután következett a téma lelke, a „miért?". Miért szükséges a hagyományos formák megújítása? Miért éppen olyan formában és azokkal az eszközökkel, amelyeket ez a csoport használ? Mi a célja mindennek? Ezek a kérdések vezettek el a téma súlypontjához, a művészetek és az ipar kapcsolatához, pontosabban a művészeti ipar mint befolyásoló erő jelenlétéhez a csoport és az egyének életében.

Esettanulmányom egy konkrét művészeti csoport tevékenységén keresztül mutatja be a kultúra dinamizmusának eme szeletét, ugyanakkor sok mindent megtudunk az ország történelméről, a változó értékekről, és a tánc lehetséges jövőbeli irányairól a művészeti ipar részeként.  

            2006-ban volt szerencsém megismerni a ghánai African Footprint Internationalt (továbbiakban Footprint) magyarországi turnéjuk során. Ekkor kerültem velük először kapcsolatba, s miután nagy vonalakban megismertem tevékenységüket, hozzájuk mentem terepmunkára 2011 tavaszán Ghánába, majd egy év múlva Dániába, ahol jelenleg az új cirkusz-irányzatot tanulják néhányan a csapatból. Az alábbiakban ismertetem a terepmunka helyszíneit és a csoportot, akikkel időm nagy részét töltöttem.

A teljes szöveg letöltése...