"Felébredt ez a nép..." - A magyarországi romák/cigányok etnikai-nemzeti önszerveződési folyamatairól

       "Az európai politikatörténet legutóbbi kétszáz éve a nemzetállamok és nemzetek kialakulásának története." A mai társadalmak, államok nemzeti és/vagy etnikai alapon szerveződnek, összetett folyamatoknak következtében ún. nemzetállamok jöttek létre, kialakultak különböző nemzeti intézmények, központi értékké vált a nemzet.
      Ezek a folyamatok a transznacionális, multi-etnikus cigányságot is megérintették, s a 19. század végi társadalmi, gazdasági átalakulás talaján megjelentek olyan cigány értelmiségi rétegek, akik roma - etnikai alapú - önszerveződéseket generáltak a két világháború közötti időszakban Kelet-Európában. A roma holokausztot követően kialakult egy egyre konkrétabb kulturális és politikai elképzeléseket megfogalmazó nemzetközi roma "nemzetébresztő" elit. Mint Nicolae Gheorghe romániai roma szociológus írja: "a romák az utóbbi években az etnogenezis folyamatának egyaránt tárgyaivá és alanyaivá váltak: tudatos kísérlet folyik a nem területi alapon szerveződő etnikai-nemzeti csoport elfogadott státuszának elérésére."
      A roma identitás nemzetközi reprezentációjával párhuzamosan Európa több országában, így Magyarországon is megjelent egy cigány értelmiségi réteg, akik a roma identitás erősítését tartották a helyes útnak. A magyarországi roma értelmiség jelentkezése a 60-as, 70-es években azonban nem volt előzmények nélküli. Dolgozatomban ezt a folyamatot szeretném bemutatni, melynek kezdeteit a 19. század végére tehetjük. 
      A magyarországi folyamat megértéséhez elengedhetetlen néhány fogalom tisztázása, valamint a nemzetközi roma mozgalom történetének vázlatos áttekintése.

A teljes szöveg letöltése...