Vallás és antropológia (Bevezetés)Vallás és antropológia (Bevezetés)

ELŐSZÓ

           A "SZIMBIÓZIS"  első három száma a folyóirat műfajához illően, mint kulturális antropológiai híradó diákok és tanárok tollából közölt tanulmányokat, szemléket, híreket. Terveztük, hogy köteteket is közreadunk, érett diplomamunkákat, antológiákat, vagy tankönyv jellegű jegyzeteket. Most megkezdjük tervünk megvalósítását.
            Az olvasó egy vallásantológia első kötetét tartja kezében, amely bevezetésként ismertetni kívánja a vallás antropológiai - etnológiai megközelítését. Tudnunk kell, hogy a kulturális antropológiai oktatás keretében 1990-től rendszeresen tartottunk kurzusokat "vallásantropológia", vagy "vallás és kultúra" címmel. Előadásaim jegyzetei, sokszorosítva  laza lapok néven váltak az oktatás segédanyagaivá, amelyekhez minden-  ki  hozzáférhetett: idővel ezek a lapok kötetté gyűltek - úgy véltem, eljött az ideje annak, hogy könyvvé, vagy egyetemi jegyzetté szerkesszem.
             Az előadások felépítése adja a kötet gerincét, amit kiegészítettem néhány vallástörténeti címszóval, és mivel elsősorban tankönyvnek tekintem a munkát, több fontos vallásetnológiai írás kivonatával. Az előadásokhoz hasonlóan a kötet fejezeteinek megírásakor is bőven merítettem jeles antropológiai bevezetések, és tankönyvek vallás-sal kapcsolatos fejezeteiből.
            Ez a Bevezetés a sorozat első kötete, a közeljövőben megjelenő második a Vallásantológia  címet viseli, és fordításokat tartalmaz: az ismert Lessa-Vogt olvasókönyv csaknem teljes anyagát magyarították diákjaink, kiegészítve más szerzők, így Lévi-Strauss, Malefijt, Morris és mások tanulmányaival. (A kötetet Fehér László szerkesztette.)
             A harmadik kötet is munkában van, és a címe Fogalomszótár lesz, s a  vallással kapcsolatos alapvető fogalmak lexikonszerű összegzését közli. A "relexikon" sajátossága, hogy a címszavakat az eredeti nyelven angolul, németül, franciául, olaszul is közöljük, kifejezetten azzal a céllal, hogy a meghatározások sokfélesége összehasonlítható legyen, másrészt, hogy a bibliográfiai pontosságú idézetek felhasználhatók legyenek kutatás vagy publikálás céljából. (A diákjaink által gyűjtött címszavakat Csillag Gábor szerkesztette sajtó alá.)

Budapest, 1995. augusztus

                                                                                                          Boglár Lajos

A teljes szöveg letöltése...