- Antropológiai Műhely. KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, Csíkszereda. Évkönyv, 2009, Pro-Print Könyvkiadó, 304 old.

- Papp Z. Attila szerk. Beszédből világ. Elemzések, adatok az amerikai magyarokról. Regio könyvek – Magyar Külügyi Intézet, Budapest, 2008, 514 old.

' />
 

Illanatok, nyomok, lenyomatokIllanatok, nyomok, lenyomatok

A cikkben bemuatott írások: 

- Géczi János: Nyom. Veszprém-esszé. Új Palatinus Könyvesház, Budapest, 2009, 86 old.;

- Horváth Beáta: A hasadékvölgy peremén. Levélregény afrikai utazásaimról. Publikon, Pécs, 2010, 253 old.

- Szűgyi Zoltán: Pillangóversek. Orpheusz Kiadó, Budapest, 2009, 84 old.

- Antik Sándor: Vizuális emlékezet és képi metaforák. Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2008, 165 old.

- Veres Emese-Gyöngyvér: „Ma leszek először házadban vendéged". Felnőttéválás a barcasági csángóknál. A Magyar Evangélikus Egyház Néprajzi Munkacsoportjának kiadványa, Budapest, 2005, 242 old.

- Szabó Tünde Judit: A miskolci zsidóság története és demográfiája. A kezdetektől a vészkorszakig. Szerzői kiadás a MAZSIHISZ és MAZSÖK támogatásával, Miskolc, 2011, 344 old

- Lányi András – Jávor Benedek szerk. Környezet és etika. Szöveggyűjtemény. L'Harmattan, Budapest, 2005, 380 old.

- Antropológiai Műhely. KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, Csíkszereda. Évkönyv, 2009, Pro-Print Könyvkiadó, 304 old.

- Papp Z. Attila szerk. Beszédből világ. Elemzések, adatok az amerikai magyarokról. Regio könyvek – Magyar Külügyi Intézet, Budapest, 2008, 514 old.

A teljes szöveg letöltése...