Abner Cohen - Politikai antropológia: a hatalmi relációk szimbolizmusának elemzéseAbner Cohen - Politikai antropológia: a hatalmi relációk szimbolizmusának elemzése

   Egy évtizeddel ezelőtt egy politika tudománnyal foglalkozó, kiváló tudós kivitelezte a politológia a szociálantropológia keretein belüli áttekintését, hogy megállapítsa azok hozzájárulását a politika tudományokhoz általában (Easton 1959). Következtetése tömör volt és meggyőző: „Politikai antropológia még nem létezik”. Szociálantropológusok – érvel – a politikában csak indirekt módon érdekeltek, és így is csak annyira, amennyire az hatással van más bevett változóra a társadalomban. „A tisztán politikai megfontolások esetlegesek a rokonsági struktúrára és annak általános társadalmi hatásaira fektetett hangsúly szempontjából” (1959:212).

A teljes szöveg letöltése...