„Ez az egész Tóra. A többi csak a magyarázata” – értelmezések és alkalmazások a kortárs zsidó életmódban„Ez az egész Tóra. A többi csak a magyarázata” – értelmezések és alkalmazások a kortárs zsidó életmódban

 „Egy kisfiú a barátaival nap mint nap csúfolta egyik osztálytársukat, aki zsidó volt. Ez a kisfiú esténként otthon elmesélte, mit csinált aznap az iskolában, és mindig gyűlölködve, megvetéssel a hangjában mesélte az apjának: „képzeld apa, egy zsidó jár az osztályunkba". Minősíthetetlen szavakkal illette a zsidó kisfiút, és ellenszenve napról napra nőtt iránta. Eleinte „csak" csúfolták, kiközösítették társai a zsidó kisfiút, akinek egyetlen bűne az volt, hogy zsidónak született. Az apuka minden nap hallgatta fia beszámolóját, hogyan bánnak a zsidó kisfiúval, de nem szólt semmit. Majd drasztikusabbá vált a helyzet: lökdösték, naponta megverték a zsidó kisfiút. Mindezt büszkén mesélte otthon a kisgyerek. Ekkor az apa már nem bírta tovább, és leült beszélgetni a fiával: „kisfiam, eddig nem akartam veled erről beszélni, nem tartottam fontosnak. De most már muszáj megtudnod: mi is zsidók vagyunk…".

Elgondolkodtató és kihívó színezete mellett nagyon megindítónak találtam ezt a történetet, amely szerintem rendkívül jól rávilágít arra a mindenkor aktuális helyzetre, miszerint nagyon sokszor – mint a történetben szereplő tapasztalatlan kisgyerek, akit nem világosítottak fel a szülei – úgy ítélkezünk és alkotunk véleményt, hogy semmi háttértudásunk nincs az adott témáról. Dolgozatomban személyes érdeklődésem mellett amiatt is szerettem volna a zsidóságról írni, hogy felhívjam arra a figyelmet, mennyire fontos megismerni bármely másik kultúrkörben felnevelkedett emberek életét, különösen ha közöttünk élnek. Korunkban és a világ számos táján is nagyon sokan viseltetnek negatív érzésekkel a zsidóság iránt, legtöbbször úgy, hogy nem is tudnak róluk semmi pontosat, szakszerűt vagy érvényeset. 

A teljes szöveg letöltése...