Kulturális gyarmatok mint szimbolikus politikai határzónákKulturális gyarmatok mint szimbolikus politikai határzónák

Hangulatfestés

A kulturális emlékezet kézenfekvő módon illeszkedik a kultúrába, az eltérő korok különböző kultúrájába, a kultúrafelfogásokba és végül a kultúrakutatásba. Lehetséges, hogy miközben „csupán" kultúráról beszélünk, s nem valamely ténylegességében konkrét társas csoport létmódjáról és értékvilágáról, ezzel óhatatlanul hozzájárulunk az emlékezet és a létezés uralmunk alá vonásához… Kezdve a pillantástól, mellyel fölmérjük, átlátjuk, mintegy „befogjuk" a horizont határait, majd folytatva a megismerés és megértés territóriumáig, kiegészítve mindezt az interpretációk sajátlagos tartományával, voltaképpen alig teszünk mást, mint elsajátítjuk, amire ráleltünk, saját terrénummá varázsoljuk, ami idegen volt, s következőleg immár magunkának tekintjük, perszonálisan gyarmatunkként kezeljük ezt a mikroméretű komplexitást.

A teljes szöveg letöltése...