Wenonah L. Lyon - A szimbolikus jelentések korlátai és társadalmi kontextusa Wenonah L. Lyon - A szimbolikus jelentések korlátai és társadalmi kontextusa

   A vaka töltötte be a központi szimbólum szerepét a 6. Csendes-óceáni Művészeti Fesztiválon, melyre a Cook-szigeteken került sor 1992 októberében Rarotongán. A vaka egyfajta csónak, a legkorábbi letelepedési eszköz a Csendes-óceán déli részének egyes területein; a polinéziai, maláj és mikronézai anyagi kultúra tárházának egyik eleme. A vaka ábrázolása lett a Fesztivál logója. Ezen kívül több szigetről igazi vakákat is eljuttattak Rarotongára a Fesztivál résztvevői. A vaka-szimbólumnak az egyes kontextusokban hordozott jelentését egyrészt az alapján lehetett értelmezni, hogy az korábban központi szerepet töltött be a Cook-szigeteken, továbbá figyelembe vehették az ottani alkalmazási területeit, másrészt a Fesztiválon adódó spontán felhasználása alapján. Korábbi felhasználása egy sor lehetőséget adott arra, hogy szimbólumként értelmezzék. Ezek közül választhattak minden alkalommal egy vagy több értelmezési lehetőséget, melyet belátásuk szerint alkalmazhattak az adott kontextusban.
   Saussure klasszikus megkülönböztetése szimbólum és jel között a következő: a jel esetében a jelölő és a jelölt tetszőleges kapcsolatban áll egymással; a szimbólum pedig egy olyan fajta jel, melynél ez a kapcsolat nem tetszőleges. (Saussure, 1959: 66-67) Turner is ebből a meghatározásból indul ki: „Egy szimbólumban a jelölő (szimbólum-hordozó) mindig a környező kultúra által meghatározott módon hasonlít (metaforikusan-metonimikusan) a jelölt(ek)re; a jelek esetében viszont nem feltétlenül hasonlítanak egymásra." (Turner, 1977: 77.) Ennek alapján a reprezentáció három része: a jelölt, a jelölő és kapcsolatuk jellege. A jelölő és a jelölt kapcsolatának jellege határozza meg, hogyan használhatnak egy reprezentációt. Amennyiben a jelölő-jelölt kapcsolat nem tetszőleges, a jelölő alkalmazása korlátozott. A vaka például reprezentálhatja a Cook-szigetieket, azonban az ottani hagyományos alkalmazása miatt nem reprezentálhatja az ausztrál bennszülötteket vagy az angolokat. Ha pedig tetszőleges kapcsolatban áll a jelölő a jelölttel, bármire vonatkozhat: a Fesztivál logójaként a vaka képi megjelenítése az összes résztvevőre vonatkozik, a brit és az arrunta-származású ausztrálokat is beleértve. Önkényesen rendelték a jelölteket az eredeti szimbólumhoz, és ennek eredményeképpen idézte az fel az idő és a hagyomány folytonosságát. Az újdonsült alkalmazások ellenére még mindig ez a tágabb jelentés képezi alapját a vaka-szimbólum használatának.

A teljes szöveg letöltése...