Etnikum és vallás - MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont - Munkafüzetek 10.Etnikum és vallás - MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont - Munkafüzetek 10.

Előhang

A szerzők az ELTE Bölcsészettudományi Karának Kulturális Antropológia tanszékén folyó oktatás keretében készítették tanulmányaikat. Dr. Boglár Lajos a tanszék vezetőjeként, s elsősorban az oktatást segítő aprómunka keretében készített feljegyzéseket, amelyek nem kifejezetten óravázlatok, nem is egy-egy témakör kimerítő elemzését tartalmazó iratok, hanem inkább egyfajta tudományos naplóforma lapjai. Az ilyen tematikus noteszlapokat a magyar nyelven még mindig kevéssé elérhető antropológiai szakirodalom helyett és mellett a hallgatók alkalmi informálására használták, s aki egybegyűjtötte őket, tanulmányai végén „tankönyvpótló" kézirat-anyagot állíthatott össze. A Laza Lapok azonban nem elhullott firkapapírok, hanem figyelem-ébresztő, kutatásra invitáló, felhangoló esszécskék, amelyektől nem lehet és nem is kell az alapos kidolgozottságot, a történeti árnyalást, a bőséges szakirodalmi áttekintést várni. Arra mindenképpen jók, hogy az érdeklődő hallgatókat az antropológia egy-egy kérdésköre felé orientálják.

            Az itt közölt további három dolgozat már a tanszék hallgatóinak munkái közül való. Papp Richárd írása (akitől sorozatunk 5. füzetében már két írást is közöltünk) empirikus terepmunkán alapuló beszámoló a csíksomlyói búcsúról. Tóth Bernadette írása évolyamdolgozatként készült el, Tarr Dániel ugyancsak antropológiai terepmunkán végzett megfigyeléseket mint alapozó évfolyamos antropológus hallgató.

            Mind a négy írás az etnikai szféra és a vallás egyes összefüggéseire irányítja figyelmünket. Mint az látva látszik, etnosz és vallás számos esetben elválaszthatatlan egymástól, szinte függetlenül attól, hogy a világ mely régiójában vizsgáljuk összefüggéseiket. Sorozatunk ezért is vállalta a vallási kommunikáció kérdéskörében született tudományos részeredmények közlését.

A.Gergely András

 

Tartalom

Boglár Lajos: Kultúra és vallás. A vallási kommunikáció
Papp Richárd: "Ahol egy nép találkozik" - a csíksomlyói pünkösdi búcsú 1995-ben                                                               
Tóth Bernadette: A voodoo                                                                    
Tarr Dániel: Csenrézi                                                                                

A teljes szöveg letöltése...