Időben élni - Edward P. Thomson: Az idő, a munkafegyelem és az ipari kapitalizmus - RecenzióIdőben élni - Edward P. Thomson: Az idő, a munkafegyelem és az ipari kapitalizmus - Recenzió

Az emberek ősidők óta követik az idő múlását. A mezőgazdasági munkák ütemezése hívta életre a csillagászati idő kialakulását. Az idő ismerete sokáig az egyház monopóliuma volt. Az 1300 és 1650 közötti évek fontos változásokat hoztak a nyugat-európai időfelfogásba. Az egyházi időt felváltotta a kereskedelmi és a városi idő – köszönhetően az órák XVI. századtól kezdődő elterjedésének, az újfajta puritán fegyelem és a polgári pontosság kifejeződésének. A XVII. században az óramű képzete általánossá vált – Newton már ezzel írta le a világegyetemet. Sterne szerint a XVIII. századra az óra egészen az intim szférákba behatolt. (Meg tudták állapítani segítségével a fogamzás kedvező vagy éppen lehetséges időpontját.)

Ha feltesszük, hogy a fejlett ipari társadalomba való átmenetet a technikai fejlődésen túl a munkaszokások jelentős átrendeződése idézte elő, akkor érdemes megvizsgálni, hogy a munkafegyelmet és a munkások belső időfelfogását hogyan és milyen mértékben befolyásolta az időérzékelésnek ez a megváltozása.

A teljes szöveg letöltése...