Motogoria - Tanulmányok Sárkány Mihály 60. születésnapjáraMotogoria - Tanulmányok Sárkány Mihály 60. születésnapjára

Bevezetés

                Kötetünk címe Sárkány Mihály egyik kedvenc - ha nem a legkedvesebb - kutatási területéről, Kenyából származó kifejezés: a kikuyu nép körében ez bölcs, tapasztalt, józan embert (amolyan gurufélét), illetve dicséretre, köszönetre, tiszteletre méltó nagy tanítót, tanárt, elöljárót jelöl. Szívesen használtuk volna még e születésnapi Festschrift címeként a szuahéli MWALIMU kifejezést, amelyet több nép, a kikuyuk pedig napi szinten használnak tanító, tiszteletre méltó tudós elnevezésére, megszólítására, illetve feljebbvalókra. A kötet szerzői számára Sárkány Mihály ezekkel a jelzőkkel bizton illethető, s több tudományterület (etnológia, folklór, szociológia, afrikanisztika, kulturális antropológia, gazdaságantropológia, etnográfia és a szociálantropológia) kutatói számára sem tűnne túlzásnak vagy hízelgésnek. Akik itt egy-egy írást, tanulmányt, könyv-részletet az ünnepelt tiszteletére megjelentetnek, külön-külön és együtt is sokat köszönhetnek Sárkány Mihálynak - nehezebb lenne azok körét behatárolni, akik nem! A kortárs olvasó, s az utókor könyvtárhasználója talán kissé meglepve tapasztalja majd, hogy a "rajongók" köre ennél sokkal szélesebb, akkora, hogy egy akadémiai kutatóintézeti kiadványt is szenteltek Neki erre az évfordulóra, jeles szerzők tisztes listájával. Ám az egyetemi hallgatók, oktatók, akadémiai és intézményeken kívüli kutatók sokasága nem férkőzhetett bele egyetlen kötetbe - ugyanakkor az üdvözlés szándéka, a köszöntés barátságos gesztusa sem rekedhetett meg abban a körben, ahol keletkezett... Így lett e hatvanadik születésnapra szánt kötet egy második opusz, amelyben mások, és a maguk módján másként róják le tiszteletüket.
                A tanulmányok sorrendje nem tükröz sem rangsort, sem tematikus egységeket. Az üdvözlő kötetek egyik sajátossága, hogy mindenki éppen azt "adja le" a szerkesztőknek, amin dolgozik, vagy amit még máshová nem ígért oda. A mesterkélt szerkezetbe szuszakolást szerettük volna elkerülni, hisz ilyesfajta válogatásokat mindenki - aki egyáltalán olvas - úgy vesz kezébe, hogy téma szerint, vagy a szerző nevére keresve lapozgat benne. Szerzői jogon pedig minden kutató és hallgató azt és úgy formálta meg tanulmányát, ahogy azt üdvözlő szándékától függően "személyre szólóan" éppen Sárkány Mihálynak szánta. Így azután az olvasó talál afrikai témájú tereptanulmányt, antropológiai elméleti és történeti okfejtést, társadalomnéprajzi elemzést, identitás- és etnicitásmenti vagy romológiai kutatási anyagot, vallás- vagy művészetantropológiai írást, gender studies vagy politikai antropológiai dolgozatot. A kötet egésze ennek alapján igen vegyesnek tűnik, de nem bánjuk, a lényeg az üdvözlés ajándéka volt. Az egyetlen, amit bánhatunk, hogy még így is igencsak határolt volt, ki vehet részt és ki marad ki a kötetből. Az utóbbiak köréből - szándékukkal egyezően - egy kötetzáró névsort állítottunk össze. S akik még (ezerféle okból) még ebből is kimaradtak, azok talán személyesen fejezik majd ki jókívánságaikat az Ünnepeltnek...

a szerkesztők

Tartalom

Üdvözlés

Bindorffer Györgyi: Mannheim Károly és a kulturális antropológiai gondolkodás
Csillag Gábor: "Nálunk sincs úgy..." Geertz, Harris és a művészet-antropológia kontextusa
Domokos Veronika: Vallási tradíció és etnikai törésvonalak Kárpátalján
Drjenovszky Zsófia: A konfuciánus értékek jelenléte a mai Dél-Koreában
Farkas Attila Márton: Az egyiptomi gondolkodás logikája
Féner Tamás fotói
Frida Balázs - Kalas Györgyi: "Mejek, pusztítom el magamot..."
A. Gergely András: Zsákmányolók - régen és ma
Gráfik Imre: Hármashatár
Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor: Globalizáció, individualizáció, modernizáció, urbanizáció és lakásmód Magyarországon
Kerényi Szabina: Mozgalmi kultúrák politikai keretei
Kézdi Nagy Géza: A hagyományos gazdálkodás fennmaradásának esélyei és a külső hatások következményei a 20. század végi és napjaink mexikói totonák paraszti gazdaságában
Kinda István: Az egyházi segélyek elosztásának krízise
Kovai Cecília: Miért lett Rudi munkanélküli?
Marton Klára: Alkalmazott antropológia a határvidékek metszéspontján
Melles Éva - Szász Antónia: Klánok Skóciában
Mátyus Zsuzsanna: Identitások a mekkai zarándoklat narratíváinak tükrében
Miklós Zoltán: A vállalkozói kultúra és a benne rejlő kapcsolathálók
Mund Katalin: A "keleti bölcsesség" jelentésváltozása
Pálinkás János: Androgínia, a nemek cseréje és a harmadik nem a hinduizmusban
Peti Lehel: Gazdasági stratégiák Héderfáján a rendszerváltozás után
Rab Árpád Szörény: "Virtuális szörfölők" és az egyház
Régi Tamás: "Ezen túl már csak turkana férfiakat fogunk látni"
Tarrósy István: Tradíciók, törzsek, modern nemzetállam
Tomory Ibolya: Enkulturáció-szocializáció-nevelés elméleti és gyakorlati oldalról
Vermes Veronika Borbála: Korcsoportrendszer és átmeneti rítusok a kelet-afrikai maszájoknál
Wilhelm Gábor: Az állati reprezentáció és kultúra kérdése
Pásztor Zoltán interjúja Sárkány Mihállyal

A teljes szöveg letöltése...